074-767-9440

מכבשים הידראולים

074-767-9440

מכבשים הידראולים

מכבשים הידראוליים מי 30 טון עד 150 טון אם אופציה למתיחה.