074-767-9440

מסורי סרט // KARMETAL // KDG מסורים חצי אוטומטיים ( כולל זוויות )

074-767-9440

מסורי סרט // KARMETAL // KDG מסורים חצי אוטומטיים ( כולל זוויות )