074-767-9440

מסור אוטומטי כולל משיכת חומר (ללא זוויות )

074-767-9440

מסור אוטומטי כולל משיכת חומר (ללא זוויות )