074-767-9440

H-FRAME PRESS

074-767-9440

H-FRAME PRESS

100 -150 טון שולחן 1020 מ"מ
100 – 150 טון שולחם 1520 מ"מ

סרטונים